Wyświetl większą mapę
O nas    PL | ENG

Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, utworzona na Wydziale Zarządzania AGH, powstała w wyniku połączenia w 2006 roku dwóch wcześniej funkcjonujących jednostek, a mianowicie: Zakładu Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody oraz Katedry Zarządzania Finansami.

Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem kontynuuje ponad 90-letnie tradycje w prowadzeniu dydaktyki w zakresie ekonomii, zapoczątkowane w 1922 roku w Akademii Górniczej przez utworzenie docentury z ekonomii. Działalność ta była nadal prowadzona w AGH przez kolejno funkcjonujące jednostki jak:
1952-1968 – Katedra Ekonomii Politycznej,
1968-1980 – zakłady pionu ekonomicznego Instytutu Nauk Społecznych,
1980-1992 – Instytut Nauk Ekonomicznych,
1992-2006 – Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody,
2006-         Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Zakres działalności Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem wpisany jest w profil naukowo-badawczy i dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej. W całym okresie funkcjonowania naszej jednostki zainteresowania pracowników obejmują problematykę czynników i uwarunkowań wzrostu i rozwoju gospodarczego o charakterze: ekonomicznym, finansowym i środowiskowym. Wynika to głównie ze zgodności misji a także zamierzeń rozwojowych Uczelni i Katedry.

Od początku istnienia Wydziału Zarządzania (wcześniej Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem) wielu pracowników Katedry pełniło najwyższe funkcje na Wydziale. Trzy osoby piastowały funkcję dziekana, a siedem osób funkcję prodziekana.

Pracownicy Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem są autorami wielu książek i artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach i czasopismach w kraju i za granicą: Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Japonia, Finlandia, Austria, RPA. Pracownicy Katedry są także organizatorami lub współorganizatorami wielu krajowychi międzynarodowych oraz czterech światowych konferencji naukowych.

Pracownicy Katedry pełnią - z wyboru - najwyższe funkcje w kilku światowych organizacjach w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania środowiskiem, co znakomicie koresponduje z nazwą Katedry.